Ambitieus plan voor aanleg 'mystiek eilandenrijk'

Een archipel van vijf eilanden met tal van voorzieningen, met recreatiewoningen, een hotel, ruimte voor cultuurhistorie en evenementen.

En vele meters strand. Dat is in grote lijnen het ambitieuze plan dat de gemeente Lith gisteravond heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De Lithse Ham moet hiermee een van de aantrekkelijkste recreatiegebieden langs de Maas worden. De toeristische poort van Brabant, zei burgemeester Sjoukje Haasjes. Ze gebruikte termen als 'kwalitatief hoogwaardig' en 'onderscheidend van andere locaties'.

Lith wil de plannen samen met andere partners verder uitwerken. Daar is nog niets van bekend. Lith denkt wel dat het project zowel technisch als financieel haalbaar is, zei projectleider Edwin Schellekens van de gemeente.

In nauwe samenspraak met de gemeente zijn de grote lijnen van het plan uitgewerkt door architect Marc Koehler uit Amsterdam en Serge Vonk van Imoss in Amersfoort, een buro voor stedenbouw, landschap en buitenruimte.

In de inham van de Maas moet het allemaal gebeuren. De landtongen in deze inham worden 'doorgesneden' waardoor er vier tot vijf eilanden ontstaan, met elk een eigen functie of thema. Het eerste eiland (het Haveneiland) sluit aan bij de huidige lighaven. Aan een kant van het eiland komt een drijvend dorp zoals dat nog nergens in Nederland bestaat, aldus Serge Vonk. Het gaat om meer dan honderd recreatiewoningen, waar 'je direct met je boot naar toe kunt'. Horecazaken, winkeltjes, een zeilschool, misschien een drijvend zwembad, dat alles moet van dit eiland een 'traditioneel gezellig dorp' maken. Het tweede eiland heet het Expo-eiland. Dat eiland krijgt allerlei vormen van watersport. Centraal punt op dit eiland wordt een hotel, met conferentiefunctie en voorzieningen op het gebied van sport en ontspanning. Dit eiland moet het visitekaartje van het gebied worden. Ook hier komt een ruim strand, met bijzondere op het water liggende hotelkamers. De gemeente heeft de gedachte om hiervoor verschillende architecten te vragen.

De Lithse Ham krijgt nog een Evenementeneiland en een Schateiland. Het eerste van deze twee wordt een groen eiland met landschappelijke waarden. Het is bedoeld voor evenementen. Er komt een klein paviljoen met een strand en een steiger. Het bijzondere van dit eiland is dat het lager ligt dan de andere eilanden.

Het Schateiland krijgt archeologie en cultuurhistorie als thema. Hier is een soort van museumachtige voorziening gedacht waar de vondsten die in het gebied zijn gedaan, bijeen worden gebracht. Ook hier komen woningen, voor de 'luxere' markt. Met de bouw daarvan worden andere voorzieningen bekostigd. Het vijfde eiland, met drijvende camping, is voorlopig nog maar een gedachte.

In totaal komen er tussen de 200 en 250 woningen in de Lithse Ham. Recreatiewoningen, die niet permanent mogen worden bewoond. Het worden huizen van bijzondere architectuur, want dat past in de opzet van het zogenaamde EMAB-project van de rijksoverheid. Experimenteren met aangepaste bouwvormen, een project dat bedoeld is voor vijftien specifieke locaties aan de grote rivieren. De achterliggende gedachte van dit project is dat de waterstand wordt verlaagd zodat de rivier meer ruimte krijgt. De eerste metingen, door Arcadis, hebben uitgewezen dat het Lithse plan die uitwerking heeft. Om verlaging van de waterstand te realiseren, heeft Rijkswaterstaat de gemeente Lith een subsidie van 250.000 euro toegezegd. Voorwaarde was dat het eerste globale plan rond deze tijd klaar moest zijn. En de eerste werkzaamheden, de waterverlagende maatregelen, moeten het komend jaar worden uitgevoerd.

Enige haast is geboden en dat is de reden dat de gemeenteraad van Lith in september een besluit over het gisteren gepresenteerde 'masterplan' moet nemen. Als dat positief is, gaat de gemeente verder aan de slag. Er moeten partners gevonden worden om plannen verder te ontwikkelen en er volgt overleg met Rijkswaterstaat en andere overheden, zoals de provincie en de gemeente Oss, waarmee Lith over enkele jaren wordt samengevoegd.

Meer afbeeldingen